Akademikerförbundet SSR

Akademikerförbundet SSRs kommentar till Barbro Hindbergs rapport om Vetlanda kommun.

Pressmeddelande   •   Aug 29, 2007 11:20 CEST

I dag har utredare Barbro Hindberg lämnats sin rapport om Vetlanda kommuns handläggning av ”Louise” ärendet. Akademikerförbundet SSR har tagit del av Barbro Hindbergs rapport. Vi uttalar oss inte om Vetlanda kommun i sak utan om de slutsatser som Barbro Hindberg har av generell betydelse för socialtjänsten.

I utredarens rapport framgår det att chefer i ledningsfunktion inom socialförvaltningen ska ha erfarenhet av att arbeta inom IFO, Individ och familjeomsorgen, och att de bör ha socionomutbildning med praktisk erfarenhet
- Detta är helt enligt de krav Akademikerförbundet SSR ställt under lång tid. Det är nödvändigt att de socialsekreterare som har ansvar för samhällets svåraste uppgifter har tillgång till en ledning som har utbildning och erfarenhet av området, säger förbundsordförande Christin Johansson.

- Från Akademikerförbundet SSRs sida har vi under lång tid krävt legitimation för socionomer. Legitimation för socionomer är ett kvitto på att socialsekreteraren har den kunskapsnivå, de egenskaper och de kvalifikationer som uppgiften kräver, säger Christin Johansson

Barbro Hindberg anser också att socionomutbildningen bör ses över och förlängas -Vi välkomnar detta förslag. Om sociallagstiftningens mål och intentioner ska kunna förverkligas krävs att socionomutbildningen förlängs. Sedan sammanslagningen med sociala omsorgsutbildningen för ett år sedan har innehållet fördjupats och breddats. Trots en antal nya mål i utbildningen har utbildningstiden inte förlängts, säger utvecklingschef Titti Fränkel.

Utredaren tar upp problematiken med det politiska inflytande över socialtjänsten. Att de svåraste besluten görs av lekmän i politiska nämnder och av jurister i länsrätten. - En utredning om relationer och ansvar mellan politikerna och tjänstemännen inom socialtjänsten är nödvändig. Att ge den professionella kompetensen ett större inflytande skulle välkomnas, avslutar Titti Fränkel.

Kommunernas socialtjänst har det yttersta ansvaret för att barn och unga får växa upp i trygghet och säkerhet.
För att kunna leva upp till lagens intentioner krävs rimliga förutsättningar, Akademikerförbundet SSR kräver att den sociala verksamheten kvalitetssäkras genom Legitimation och skyddat yrkestitel för socionomer. Förlängd socionomutbildning med möjlighet till specialiseringar och att kommunerna tar sitt ansvar för arbetsmiljön, lön och kompetensutveckling.

Telefon till ordförande Christin Johansson 0708-17 44 59, till Titti Fränkel
0703-70 44 33.
Press- och kommunikationschef Stina Andersson • 070-618 44 87 • 08-617 44 87 • stina.andersson@akademssr.se

Akademikerförbundet SSR organiserar 53.000 ekonomer, samhällsvetare, personalvetare, beteendevetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom centralorganisationen SACO.