Saco

Akademikerföreträdare kräver politik för utbildningskvalitet

Pressmeddelande   •   Sep 10, 2010 09:50 CEST

I en debattartikel som publicerats idag på gp.se skriver Anna Ekström, tillsammans med Saco Studentråd och 21 Sacoförbund, att Sverige behöver en långsiktig vision för den svenska högskolan. Såväl för syftet som finansieringen. Utbildningskvalitet bör bli en prioriterad framtidsfråga för nästa regering, men även för regeringarna efter den.

 

- Vi skriver den här artikeln för att vallöftena om utbildningskvalitet inte får stanna vid endast ambitioner och viljeinriktningar. En ordentlig satsning på grundutbildningen är nödvändig, och den måste ske med hög prioritet, säger Anna Ekström.

- Målsättningen måste vara minst tio timmars undervisning i veckan på alla akademiska utbildningar, möjlighet till praktik inom utbildningen för alla studenter som vill praktisera, mer studie- och yrkesvägledning under studietiden, och mer samverkan mellan högskolorna, arbetsgivare och näringsliv. Och all utbildning ska förstås vara väl förankrad i forskning, menar artikelförfattarna.

För kommentarer: Anna Ekström, Sacos ordförande, 0705-49 35 50.
Saco Studentråds ordförande Lisa Gemmel, 0705-57 19 84.