Saco

Akademikerlönen i Halland nära rikssnittet

Pressmeddelande   •   Sep 18, 2003 13:20 CEST

Vid en SACO-konferens i Halmstad på torsdagen redovisade SACO-ordföranden Anna Ekström helt nya siffror över löneutvecklingen för Hallands akademiker. Statistiken behandlar statligt, kommunalt och landstingsanställda och täcker åren 1998 - 2002.

Löneutvecklingen i Halland ligger generellt relativt nära genomsnittet för landet som helhet när det gäller statlig och primärkommunal sektor. Landstingssektorn ligger däremot nära Sverigetoppen.

På den kommunala nivån sticker Falkenberg ut som den LA-region med den bästa löneutvecklingen. För samtliga sektorer har kvinnorna procentuellt sett haft en bättre utveckling än männen. Detta räcker dock inte långt när det gäller att krympa avståndet i absoluta tal. Männen tjänar fortfarande betydligt mer.

- Även offentliganställda akademiker måste få en lön som motsvarar kraven på utbildning, kunskap och kompetens i deras yrken, säger Anna Ekström. I annat fall kommer offentliga arbetsgivare att få svårt att rekrytera nya välutbildade medarbetare.

De medellöner som redovisas är genomgående heltidslöner. Skillnaderna mellan könen handlar alltså i detta fall inte om skillnader i arbetstid.

Att olika delar av landet uppvisar skillnader i löneutveckling är både naturligt och önskvärt. Syftet med SACO:s genomgång är alltså inte att presentera några speciella problem utan mer att erbjuda ett underlag för en lokal diskussion kring löner och arbetsvillkor för SACO:s medlemmar.

Frågor om statistiken besvaras av Annakarin Bergström vid SACO:s statistikenhet, 08-613 48 45

Fakta:
Siffrorna gäller för SACO-förbundens medlemmar och behandlar såväl primär- och landstingskommunal som statlig sektor. Redovisning sker dels för hela länet och dels för lokala arbetsmarknadsregioner (LA-region). En lokal arbetsmarknadsregion är inte nödvändigtvis samma sak som en kommun utan inkluderar hela det område som kan betraktas som en sammanhållen arbetsmarknad.