Saco

Akademikernas arbetslöshet får inte osynliggöras

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2006 15:19 CEST

Akademikerarbetslösheten är fortfarande på en historisk hög nivå i Sverige. Det visar SACO:s senaste redovisning av arbetslöshetsstatistik för akademiker. Vi lyfter även fram de speciella aspekter som vi anser väsentliga då man bedömer arbetslösheten bland akademiker.


- Det är lättare att få jobb om man har en akademisk examen än om man saknar högre utbildning, säger SACO:s ordförande Anna Ekström. De ökade möjligheterna att få ett bra jobb är ett av många starka skäl att investera i en akademisk examen. Men det finns för den skull inget skäl att osynliggöra de många akademiker som har en dålig arbetsmarknad. Bara utifrån en insikt om de verkliga problemen kan man diskutera rätt insatser till förbättringar.

Fakta om akademikerarbetslösheten
I mars 2006 var den öppna arbetslösheten bland akademiker 2,9 procent, räknat i förhållande till det totala antalet akademiker under 65 år i befolkningen. Beräknat på samma sätt var den totala arbetslösheten i samhället 3,8 procent i mars. Större än så är inte skillnaden i arbetslöshet mellan akademiker och den öppna arbetslösheten bland samtliga utbildningsgrupper. Normalt relateras arbetslöshetstalen till antalet personer i arbetskraften (exempelvis för regeringens fyraprocentsmål). Anledningen till att vi beräknar arbetslösheten utifrån befolkningsuppgifter är svårigheten att få fram uppgifter om arbetskraftens storlek för akademiker och inte minst för olika akademikergrupper.
Om man ser till gruppen akademiker som antingen är öppet arbetslösa samt de som deltar i något konjunkturberoende arbetsmarknadsprogram, är siffran 4,6 procent av befolkningen.
Arbetslöshet kan vara allt från en kort och oproblematisk period mellan två jobb till en stigmatiserande långtidsarbetslöshet. Av de arbetslösa akademikerna hör nästan en tredjedel till den senare kategorin, vilket är en högre än bland arbetslösa med lägre utbildning. Andelen långtidsarbetslösa akademiker ökar dessutom, med 750 personer sedan mars 2005.

- Inom gruppen akademiker finns stora variationer i arbetslösheten, beroende på utbildning. Inom vissa grupper finnas ingen arbetslöshet alls, inom andra är den mycket problematisk. Akademiker inom konst- och mediasektorn är till 17,5 procent öppet arbetslösa eller i åtgärder. Arbetslöshet är ett uppenbart problem även för akademiker. Framför allt som den till så stor del utgörs av långtidsarbetslöshet – en andel som dessutom ökat senaste året, säger Thomas Ljunglöf, ansvarig på SACO för arbetslöshetsstatistiken.

- Problemet är ju också att hela samhället förlorar på att värdefulla kunskaper inte kommer till användning i arbetslivet, avslutar Thomas Ljunglöf.

Kommentarer: Anna Ekström, 070- 549 35 50
Upplysningar: Thomas Ljunglöf, statistiker på SACO, 08-613 48 85

Mer statistik om akademikerarbetslösheten nedbrutet på utbildningsinriktning, ålder, kön och län finns på http://www.saco.se/templates/saco/general.asp?id=4491