Haparanda Stad

Akelius invigde och flaggade

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 09:42 CET

Akelius Fatigheter invigde på tisdagen sina tre hyresfastigheter på kvarteret Dobben. Strax efter flaggade man också upp för byggstarten av Arctic Light köpcentrum vid Tullhuset.

Jan-Erik Höjvall, verkställande direktör för Akelius Fastigheter sa att det var en spännande dag i två städer med en spännande historia. Arctic Light köpcentrum sa han ska få en lika spännande blandning av butiker. Det betyder specialiteter från olika hörn av världen, inte minst från Barents-området.

Hittills har 25 hyresgäster skrivit kontrakt om lokaler i köpcentrum. Förhandlingar pågår med ytterligare 25. Höjvall avslöjade dock inte namnet på någon av hyresgästerna i det blivande köpcentret.
Peab bygger med start på onsdag, 15 november. En väg ska flyttas och sedan börjar utfyllnad av marken där anläggningen ska byggas.

-Vad beträffar hotellet så har vi förhandlat med Haparanda och Tornio städer. Vi är överens om att bygga hotellet mitt på gränsen. Det i sin tur kommer att förbinda det svenska och det finska köpcentren.
Haparandas kommunalråd Sven-Erik fanns på plats och tillsammans med Jan-Erik Höjvall förrättades inledningen på bygget, inte med ett spadtag eftersom marken är frusen, men genom att 25 flaggor placerades ut på platsen där köpcentrum ska ligga.