Akelius Fastigheter AB

Akelius kommer att begära tvångsinlösen i Mandamus

Pressmeddelande   •   Sep 26, 2003 00:00 CEST

Akelius Fastigheter AB (”Akelius”) har uppnått en ägarandel om mer än 90 procent av rösterna och kapitalet i Mandamus Fastigheter AB (publ)
(”Mandamus”) och kommer därför att begära tvångsinlösen av utestående
aktier i Mandamus.

Akelius kommer att begära tvångsinlösen av utestående aktier i
Mandamus till ett pris om 82 kronor per aktie vilket är i linje med tidigare
publicerad information.
Aktieägare som inte vill invänta tvångsinlösenförfarandet kommer att ges
en möjlighet att sälja sina aktier courtagefritt till ett pris om 82 kronor per
aktie. Information relaterad till tvångsinlösenförfarandet samt
instruktioner avseende försäljningsmöjligheten kommer att tillsändas
respektive aktieägare per brev.
Stockholm den 26 september 2003
Akelius Fastigheter AB
…………………………………………
Kontaktpersoner
Akelius Fastigheter AB
Jan-Erik Höjvall Tel: 070-553 80 04
Verkställande direktör
Akelius Fastigheter AB
Hans Ragnarsson Tel: 070-328 85 83
Finansdirektör