Invik & Co AB

Aktie-ansvar dominerade fondflödena i januari

Pressmeddelande   •   Feb 13, 2007 13:12 CET

Inviks fondbolag Aktie-Ansvar hade under januari det största nettoinflödet av de svenska fondbolagen. I januari uppgick nettoinflödet till Aktie-Ansvars fonder till drygt 1,2 miljarder.


Enligt den senaste statistiken från Svensk Fondstatistik hade Aktie-Ansvar det klart största nettoinflödet av alla fondbolag i Sverige under januari. Aktie-Ansvars sammanlagda fond­volym vid utgången av januari 2007 uppgick till drygt 15,5 miljarder kronor vilket var en ökning med 1,4 miljarder kronor från årsskiftet.

"Det förtroende som våra kunder och distributörerna har visat oss är mycket glädjande och vi hoppas att den pågående produktutvecklingen med bland annat lanseringen av nya fonden Peritus i mars kommer att bidra till fortsatt framtida ökning av inflödet av kapital.", säger Aktie-Ansvars VD Stefan Carlenius.


För ytterligare information, besök www.invik.se eller kontakta:

Anders Fällman, VD och koncernchef +46 (0)8 562 000 20
Mattias Björk, CFO +46 (0)8 562 000 58Invik är en finanskoncern med bred produktportfölj inriktad mot försäkring, bank samt fondförvaltning. Invik verkar inom noga utvalda segment där koncernen kan skapa god tillväxt och bygga långsiktigt framgångsrika företag, hela tiden med fokus på lönsamhet. Kännetecknande för koncernen är att vi söker nya vägar att skapa tillväxt inom lönsamma nischer i den finansiella sektorn.

Invik omfattar fem verksamhetsområden: Moderna Försäkringar Sak med direktförsäkringsverksamhet riktad mot privatpersoner och mindre företag; Moderna Försäkringar Liv erbjuder liv-, pensions- och kapitalförsäk­ringar; Assuransinvest förvaltar kvar­varande run-off portfölj; Banque Invik, en privatbank i Luxemburg med verksamhet inom kapitalförvalt­ning, kortverksamhet och företagstjänster; samt Invik Fonder som bedriver fond­verk­samhet i Aktie-Ansvar och Moderna Fonder. Invik är noterat på Stockholms­börsens Mid Cap. Aktien handlas under kortnamnet INVKB.