Statistiska centralbyrån, SCB

Aktieägarstatistik, december 2006: Hushållens aktieförmögenhet rekordstor

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2007 09:33 CET

Hushållens aktier var i slutet av 2006 värda 632 miljarder kronor. Detta var 97 miljarder mer än i december 2005. Hushållens aktieförmögenhet är den högsta någonsin då den tidigare rekordnivån på 579 miljarder i juni 2000 nu passerats.

Sett till alla sektorer, där bl.a. hushåll, företag och utländska ägare ingår, var det totala börsvärdet 4 425 miljarder, dvs. över 4,4 biljoner. Även det totala börsvärdet är nu på rekordnivå.

Affärsvärldens generalindex, AFGX, ökade under året med 24,5 procent och vid slutet av 2006 var den svenska börsen på nästan samma nivå som på våren 2000.

Hushållens andel minskade något
Även om hushållens aktieförmögenhet i december 2006 var på rekordnivå så sjönk hushållens andel av det totala börsvärdet från 14,8 procent i december 2005 till 14,3 procent i december 2006. Att hushållens andel sjönk trots den ökade förmögenheten beror på att det totala börsvärdet ökade med hela 22 procent medan hushållens aktieförmögenhet ökade med 18 procent.

Aktieförmögenhet, miljarder kronor 1984-2006
http://www.scb.se/templates/pressinfo____193182.asp

Andelen aktieägare fortsätter att sjunka
Andelen aktieägare i befolkningen sjönk från 20,5 procent i december 2005 till 19,5 procent i december 2006. Den minskande andelen aktieägare i befolkningen är en trend som pågått sedan juni 2003. Sett till könsfördelningen så var i december 16,4 procent av kvinnorna och 22,8 procent av männen aktieägare.

Stora skillnader i aktieförmögenhet
Hushållens medelportfölj var i december 2006 värd 322 tusen kronor, vilket är en ökning från december 2005 då medelportföljen var värd 261 tusen. I december 2006 var kvinnornas medelportfölj värd 222 tusen och männens 395 tusen.

Medelportföljerna kan framstå som mycket stora. Sett till medianportföljen, dvs. det mittersta värdet, så var hushållens medianportfölj värd 27 tusen kronor. För kvinnor var medianportföljen värd 23 tusen och för män 28 tusen.

Rikaste fem procenten äger 77 procent
Den stora skillnaden mellan medel- och medianportfölj beror på att aktieförmögenheten bland hushållen är kraftigt snedfördelad där en relativt liten andel äger en stor del av förmögenheten. De fem procent med störst innehav stod för 77 procent av hushållens aktieförmögenhet.

Sektorfördelat ägande av bolag noterade på svensk marknadsplats, procent, samt totalt värde, miljarder kronor


Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avser samtliga aktier på Stockholmsbörsen (förutom Externa listan), Aktietorget, NGM:s listor och First North (före detta Nya marknaden), samt Göteborgslistan. Även onoterade serier i noterade bolag ingår. Utländska bolags aktier som är noterade på ovan nämnda marknadsplatser ingår i statistiken fr.o.m. 2000, något de inte gjorde tidigare.

Publikation

Aktieägarstatistiken finns publicerad som ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter redovisas i databaserna som avgiftsfritt är åtkomliga via SCB:s webbplats.

Mer om ...

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m. finns på SCB:s webbplats.

Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien är planerat till 2007-08-29 klockan 09.30.

Avskiljare

Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 6750, 113 85 Stockholm
Fax 08-24 13 35

Producent
SCB, Enheten för Finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Daniel Hansson
Tfn 08-506 940 98
E-post daniel.hansson@scb.se
Kristian Tegbring
Tfn 08-506 944 97
E-post kristian.tegbring@scb.se
Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.