Statistiska centralbyrån, SCB

Aktieägarstatistik, december 2009: Hushållens aktier värda mer

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 09:56 CET

För grafer och tabeller vänligen se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____288599.aspx

Börsuppgången under 2009 har medfört att hushållens aktieförmögenhet ökat. Vid utgången av december var hushållens aktier värda 488 miljarder kronor. Det är en ökning med 152 miljarder jämfört med december 2008. Trots det har hushållens andel av den totala aktieförmögenheten minskat något.

För de individer som äger aktier var medelportföljen värd 276 000 kronor. Under 2009 har medelportföljen ökat med 90 000 kronor. Det kan jämföras med utvecklingen under 2008 då värdet minskade med 107 000 kronor. Ser man istället på medianportföljen, det vill säga det mittersta värdet, var den portföljen värd 16 000 kronor i slutet av 2009. Det är en ökning med 5 000 kronor jämfört med december 2008. Kvinnornas medianportfölj var värd 14 000 kronor och männens 19 000 kronor.

Den stora skillnaden mellan medel- och medianportfölj beror på att aktieförmögenheten är mycket ojämnt fördelad med en relativt liten andel som äger en stor del av förmögenheten. Av de omkring 1,6 miljoner individer som kunnat urskiljas som aktieägare har 3,2 procent en aktieförmögenhet på en miljon kronor eller mera.

I hushållens aktieägande ingår inte aktierelaterade placeringar i fond- och försäkringssparande.

Lägre andel av befolkningen äger aktier

Andelen av befolkningen som äger aktier fortsatte att minska under 2009. Vid utgången av 2009 ägde 17,2 procent av befolkningen aktier vilket är något lägre än vid utgången av 2008. Andelen har minskat för varje år sedan toppnoteringen i december 2002 då 22,6 procent av befolkningen ägde aktier. I slutet av december 2009 uppgick andelen kvinnor som äger aktier till 14,5 procent och andelen män till 20,0 procent

Utlandet fortsatt största ägare

Den totala aktieförmögenheten i bolag noterade på svensk marknadsplats var i slutet av december 2009 värderad till 3 518 miljarder. Det är en ökning med 667 miljarder sedan juni 2009 och en ökning med hela 1 205 miljarder jämfört med december 2008.

Utländska ägare, som är den enskilt största sektorn, hade ett innehav på 1 247 miljarder. Det är en ökning med 419 miljarder sedan utgången av 2008 och innebär att utlandet äger 35,4 procent av den totala aktieförmögenheten. Detta är något mindre än 2008 då utlandets ägarandel var 35,8 procent.

Graf: Sektorfördelat ägande

Tabell: Ägarandel i procent

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avser aktier på Stockholmsbörsen (förutom Externa listan), Aktietorget, NGM:s listor samt First North. Även onoterade serier i noterade bolag ingår. Utländska bolags aktier som är noterade på ovan nämnda marknadsplatser ingår i statistiken från och med 2000.

Publikation

Aktieägarstatistiken finns publicerad som ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken


Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.


Nästa publiceringstillfälle

Nästa pressmeddelande i serien publiceras 2010-08-27 kl. 09.30.

 

Statistikansvarig myndighet

Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35

 

Statistikansvarig myndighet och producent

Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm
Fax 08-506 949 43

 

Förfrågningar

Daniel Hansson
Tfn 08-506 940 98
E-post daniel.hansson@scb.se

Johannes Andersson

Tfn 08-506 949 93
E-post johannes.andersson@scb.se

Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.