Statistiska centralbyrån, SCB

Aktieägarstatistik, december 2010: Hushållens aktieförmögenhet fortsätter öka

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 09:37 CET

Hushållens aktieförmögenhet var vid utgången av december förra året värd 578 miljarder. Det är en ökning med knappa 90 miljarder sedan december 2009.

För de personer som äger aktier var medelportföljen vid utgången av december 2010 värd 341 000 kronor, det innebär att medelportföljen nästan fördubblats sedan utgången av 2008 då medelportföljen uppgick till186 000. Ser man istället på medianportföljen, det vill säga det mittersta värdet, så var den portföljen värd 20 000 kronor i slutet av december 2010. För kvinnor var medianportföljen värd 16 000 kronor och för män 21 000 kronor.

Den stora skillnaden mellan medel- och medianportfölj beror på att aktieförmögenheten är mycket ojämnt fördelad. En relativt liten andel säger en stor del av förmögenheten. I december 2010 hade de fem procenten med störst innehav 79 procent av aktieförmögenheten. De fem procenten med störst innehav fördelar sig på 25 936 kvinnor och 51 687 män.

I hushållens aktieägande ingår inte aktierelaterade placeringar i fond- och försäkringssparande.

Antalet aktieägare fortsätter minska
Antalet aktieägare fortsätter minska och vid utgången av 2010 var det 1 552 469 personer som kunde identifieras som aktieägare, det är en minskning med nära 57 000 personer jämfört med utgången av 2009. Vid slutet av förra året var det 16,5 procent av befolkningen som ägde aktier, en minskning från 17,2 procent vid motsvarande period 2009. Andelen aktieägare i befolkningen har minskat för varje år sedan december 2002 då 22,6 procent av befolkningen ägde aktier. I slutet av december förra året uppgick andelen kvinnor som äger aktier till 13,9 procent och andelen män till 19,1 procent. Av de individer som kunnat urskiljas som aktieägare var det totalt 62 877 personer som hade en aktieförmögenhet på en miljon kronor eller mera. Av dessa var 21 128 kvinnor och 41 749 män.

Utlandets andel av aktieförmögenheten ökar
Den totala aktieförmögenheten i bolag noterade på svensk marknadsplats var i slutet av december förra året värderad till 4 342 miljarder. Det är en ökning motsvarande 17,3 procent sedan juni 2010 och 23,4 procent sedan december 2009.

Utländska ägare, som är den enskilt största sektorn, hade i slutet av december 2010 ett innehav på 1 641 miljarder. Det är en ökning med 269 miljarder sedan utgången av juni 2010 och innebär att utlandet åter igen ökar sin andel av den totala aktieförmögenheten, från 37,1 procent vid halvårsskiftet till 37,8 procent i slutet av december 2010.

Liksom tidigare år är USA och Storbritannien enskilt största innehavare av aktier noterade på svensk marknadsplats inom utlandssektorn. Ländernas ägarandel uppgick till 27,2 och 21,8 procent av utlandets totala innehav.  Bland de nordiska länderna är Finland enskilt största innehavare av aktier noterade på svensk marknadsplats. Deras ägarandel uppgick till 9,5 procent av utlandets ägande, motsvarande belopp för Danmark och Norge var 2,7 och 2,4 procent.

Sektorfördelat ägande
För diagram se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308226.aspx

Ägarandel i procent

För tabell se: http://www.scb.se/Pages/PressRelease____308226.aspx

Definitioner och förklaringar
Uppgifterna avser aktier på Stockholmsbörsen (förutom Externa listan), Aktietorget, NGM:s listor samt First North. Även onoterade serier i noterade bolag ingår. Utländska bolags aktier som är noterade på ovan nämnda marknadsplatser ingår i statistiken fr.o.m. 2000.

Publikation
En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen
Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.


Mer om statistiken
Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Statistikansvarig myndighet
Finansinspektionen
Box 7821, 103 97 Stockholm
Fax 08-24 13 35

Producent
SCB, Enheten för betalningsbalans- och finansmarknadsstatistik
Box 24 300
104 51 Stockholm

Förfrågningar
Per Jonsson
Tfn 08-506 941 42
E-post fornamn.efternamn@scb.se
Kristina Holmberg
Tfn 08-506 941 64
E-post fornamn.efternamn@scb.se


Var god ange källa när uppgifter ur detta pressmeddelande återges.