Statistiska centralbyrån, SCB

Aktieägarstatistik, december 2012: Hushållens aktieförmögenhet ökar

Pressmeddelande   •   Feb 25, 2013 10:15 CET

Vid utgången av förra året var hushållens aktieförmögenhet värderad till 436 miljarder kronor. Det är en ökning med nästan 18 miljarder jämfört med halvårsskiftet.

För de individer som äger aktier var medelportföljen värd 278 000 kronor, en ökning med 18 000 sedan halvårsskiftet. Ser man istället på medianportföljen, det vill säga det mittersta värdet, steg den marginellt under sista halvåret 2012 och uppgick vid årsskiftet till 19 000. För kvinnor var medianportföljen värd 17 000 kronor och för män var medianportföljen värd 21 000 kronor.

Den stora skillnaden mellan medel- och medianportfölj beror på att aktieförmögenheten är mycket ojämnt fördelad. En relativt liten andel äger en stor del av förmögenheten. Förra året hade de fem procenten med störst innehav cirka 77 procent av aktieförmögenheten.

Fortsatt färre aktieägare

Antalet aktieägare fortsätter minska. I slutet av förra året var det 14,9 procent av befolkningen som direktägde aktier. År 2011 var andelen 15,5 procent.

Andelen aktieägare i befolkningen har minskat för varje år sedan 2002 då 22,6 procent av befolkningen ägde aktier. I slutet av förra året var andelen kvinnor i befolkningen som ägde aktier 12,6 procent, bland männen ägde 17,1 procent aktier. I antal var det 1 419 078 individer som kunde identifieras som aktieägare. Det är en minskning med nästan 32 000 personer jämfört med halvårsskiftet och knappt 55 000 jämfört med 2011.

I hushållens aktieägande ingår inte aktierelaterade placeringar i fond- och försäkringssparande.

Utlandet äger över 40 procent av aktieförmögenheten

Den totala aktieförmögenheten i bolag noterade på svensk marknadsplats var i slutet av december 2012 värderad till 4 039 miljarder. Det är en ökning med 428 miljarder kronor jämfört med året innan.

Utländska ägare, som är den enskilt största sektorn, fortsätter öka sin ägarandel och ägde vid årsskiftet 40,3 procent av den totala aktieförmögenheten. Utlandet har länge varit den dominerande ägaren på den svenska börsen. Ägandet minskade något i mitten av 2000-talet men är nu åter på samma nivåer som vid millenniumskiftet då utlandet ägde drygt 42 procent av det totala börsvärdet.

USA och Storbritannien är fortsatt största innehavare av svenska aktier inom utlandssektorn. Ländernas ägarandel uppgick till 29,4 respektive 24,4 procent av utlandets totala innehav. Bland de nordiska länderna är Finland enskilt största innehavare av svenska aktier, deras ägarandel uppgick till 8,3 procent av utlandets ägande.

Sektorfördelat ägande

 

Ägarandel i procent

( se tabell )

Definitioner och förklaringar

Uppgifterna avser aktier på Stockholmsbörsen (förutom Externa listan), Aktietorget, NGM:s listor samt First North. Även onoterade serier i noterade bolag ingår. Utländska bolags aktier som är noterade på ovan nämnda marknadsplatser ingår i statistiken från och med år 2000.

Publikation

En mer utförlig redovisning av denna undersökning publiceras i ett Statistiskt meddelande.

Statistikdatabasen

Ytterligare uppgifter finns i Statistikdatabasen.

Mer om statistiken

Information om statistikens kvalitet, framställningssätt samt tabeller och diagram m.m.

Nästa publiceringstillfälle2013-08-28