INAC

AKTIEFÖRVÄRVSAVTAL UNDERTECKNAT MELLAN INAC AB OCH AKTIEÄGARNA I PERMAC LTD

Pressmeddelande   •   Okt 19, 2005 16:51 CEST

INAC AB har den 19 oktober undertecknat ett aktieförvärvsavtal avseende förvärv av samtliga aktier i Permac Ltd. Förvärvet genomförs genom en apportemission om 193 840 629 aktier. Förvärvet är villkorat av att aktieägarna på extra bolagsstämma fredagen den 2 december 2005 tar beslut om att genomföra förvärvet och efterföljande apportemission.

Permac Ltd innehar genom det helägda dotterbolaget, Betting Promotion Ltd, licens för spelrättigheter inom sportsbettingområdet. Betting Promotion Ltd är en global aktör inom spelbranschen (betting). Bolaget vänder sig till alla BettingExchanger inom sportsbettingområdet genom att agera som Marketmakers och tillhandahålla likviditet och aktivitet. Intäkter genereras genom arbitrage (så kallad sure betting). Betting Promotion Ltd har en världsdominerande ställning inom området. Permac Ltd har sitt säte på Cypern medan Betting Promotion Ltd är registrerat på Malta där verksamheten bedrivs.

Verksamheten omsatte under den gångna tolvmånadersperioden cirka 3,3 miljarder kronor med ett resultat om 25 miljoner kronor. Under andra halvåret 2005 beräknas spelomsättningen överstiga 3,5 miljarder kronor med ett resultat överstigande 20 miljoner kronor. Spelomsättningen för 2006 beräknas bli 9 miljarder kronor med ett nettoresultat överstigande 50 miljoner kronor. Då Betting Promotion Ltd är oddssättare och likviditetsskapare gagnas Bolaget av den globalt ökande spelmarknaden.

I samband med kallelse till den extra bolagsstämman kommer information om villkor att lämnas. Ett detaljerat beslutsunderlag, kopia av aktieförvärvsavtal och övriga villkor kommer att publiceras senast en vecka före extra bolagsstämmans genomförande.


För ytterligare upplysningar kontakta:
Thomas Stenberg, Styrelseordförande i INAC AB, tel. 0708-13 65 61
Hemsida: www.inac.se


INAC är ett tekniskt konsultföretag som specialiserat sig på konsultation, konstruktion och installation av automatiseringslösningar för processindustrin.