Svenska Handelsbanken AB

Aktieindexobligationer i Sverige 2006

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2007 09:03 CET

"Aktieindexobligationer i Sverige" är en sammanställning av marknaden för aktieindexobligationer som Handelsbanken Capital Markets gjort sedan 2004.

Sammanfattning
Utestående belopp i aktieindexobligationer ökade med 28 % till
114 miljarder kronor.
Under 2006 köptes aktieindexobligationer för 59 miljarder kronor, en ökning med 42 %.
Handelsbanken Capital Markets var den största arrangören med 24 % marknadsandel.

"Intresset för aktieindexobligationer fortsätter att öka. Den utestående volymen i Sverige ökade med nästan 30 % under 2006. Vi gläds åt att kunderna uppskattar produkterna. Det känns också tillfredsställande att vi behållit vår ledande ställning trots ökad konkurrens", menar Pär Sjögemark, Strukturerade produkter, Handelsbanken Capital Markets.


För ytterligare information kontakta:
Pär Sjögemark, Strukturerade produkter, tfn: 08 - 701 36 58,
e-mail pasj02@handelsbanken.se
Peter Frösell, Strukturerade produkter, tfn: 08 - 701 31 22,
e-mail pefr10@handelsbanken.se