Uniflex

Aktiekapitalet i Uniflex AB ökar genom utnyttjande av teckningsoptioner

Pressmeddelande   •   Feb 28, 2011 10:12 CET

Teckningsoptioner

I bolaget finns tre pågående aktieoptionsprogram med totalt 100 000 utestående aktieoptioner, där varje option berättigar till teckning av en B-aktie. Under februari 2011 har 39 300 av dessa aktieoptioner utnyttjats för teckning av motsvarande antal aktier. Antal utestående aktieoptioner uppgår efter aktieteckningen till 60 700.

Ökning av aktiekapitalet

Bolagsverket registrerade den 15 februari 2011 en ökning av bolagets aktiekapital med 30 400 kronor och den 23 februari 2011 en ökning av bolagets aktiekapital med 8 900 kronor genom aktieteckning p.g.a. teckningsoptioner. Totalt har antalet B-aktier ökat med 39 300 genom utnyttjande av 39 300 teckningsoptioner. De nya aktierna har förts in i aktieboken under februari 2011. Aktiekapitalet uppgår därmed till 3 439 638 SEK fördelat på 3 439 638 aktier, varav 804 763 A-aktier och 2 634 875 B-aktier.

För ytterligare information kontakta:
Jan Bengtsson, VD, 073-600 68 10
Kent Thudén, Ekonomichef, 073-600 68 50

Uniflex är ett auktoriserat bemanningsföretag som arbetar med uthyrning, rekrytering och omställning av personal inom yrkesområdena industri, lager, bygg, el, kontor, restaurang och butik. Uniflex är noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap och finns i Sverige, Norge, Finland och Storbritannien. Uniflex är medlem i Almega Bemanningsföretagen och har kollektivavtal med LO och Unionen. Uniflex är kvalitets- och miljöcertifierat.