Accelerator Nordic AB

Aktiekapitalförändring i Accelerator

Pressmeddelande   •   Feb 04, 2011 14:53 CET

I Accelerator Nordic AB har det tillkommit 2 466 666 aktier av serie B som en följd av konvertering av det utgivna skuldebrevet i Accelerator på fyra miljoner kronor. Efter konvertering kvarstår inga konvertibla skuldebrev. Aktiekapitalet uppgår efter konverteringen till 95 113 489 kronor och antalet aktier av serie B till 95 113 489. 

För ytterligare information kontakta:
Andreas Bunge, VD Accelerator Nordic AB, tfn 070 8 24 25 25

Accelerator Nordic AB är en bolagsgrupp inom life science, vars främsta mål är att bygga värde. De sex bolagen i gruppen fokuserar på stora medicinska behov och fyra av dem har nått kommersialiseringsfas. Läkemedelsföretaget PledPharma, som har två projekt i fas II, förbereds för avknoppning. Av de andra företagen verkar flera inom nanoteknik. De två medicintekniska bolagen, Synthetic MR och OptoQ, har båda produkter som är färdiga för marknaden. Största ägare i Accelerator är Staffan Persson, Peter Lindell, Andreas Bunge och Länsförsäkringar Småbolagsfond. Aktien noteras på Aktietorget. För mer information, se www.acceleratorab.se