Tieto Sweden AB

Aktier i TietoEnator tecknade med stöd av optionsrätter 2002 A

Pressmeddelande   •   Apr 05, 2006 09:04 CEST

Aktieteckningsperioden för TietoEnator Abp:s optionsrätter 2002 A inleddes den 1 december 2005. Varje optionsrätt 2002 A berättigar innehavaren att teckna en aktie i TietoEnator. Under perioden den 2 januari 2006 till den 28 mars 2006 tecknades totalt 50 aktier med stöd av optionsrätterna. Teckningspriset per aktie uppgick till 24,23 euro.

Aktieteckningen, som innebär en höjning av aktiekapitalet om totalt 50,00 euro, har registrerats hos det finska handelsregistret den 5 april 2006. Till följd av höjningen uppgår TietoEnators aktiekapital till 78 744 122,00 euro och det totala antalet aktier till 78 744 122.

De tecknade aktierna berättigar till aktieägarrättigheter från och med registreringsdagen den 5 april 2006. Aktierna upptas för handel på Helsingfors Börs huvudlista tillsammans med befintliga aktier den 6 april 2006 eller i anslutning till denna dag.TIETOENATOR ABPDISTRIBUTION
Helsingfors Börs
Stockholmsbörsen
Centrala media