Tieto Sweden AB

Aktier i TietoEnator tecknade med stöd av optionsrätter 2002 A/B

Pressmeddelande   •   Aug 08, 2007 08:51 CEST

TietoEnator Abp Börsanmälan 8.8.2007 kl 8.45 cet


Aktieteckningsperioden för TietoEnator Abp:s optionsrätter 2002 A inleddes den 1 december 2005 och för optionsrätter 2002 B den 1 december 2006. Optionsrätter 2002 B har kombinerats med optionsrätter 2002 A och listats på Helsingfors Börs huvudlista den 1 december 2006, varefter optionsrätten benämnts TietoEnator optionsrätt 2002 A/B.

Varje optionsrätt 2002 A/B berättigar innehavaren att teckna en aktie i TietoEnator. Under perioden den 1 juni 2007 till den 31 juli 2007 tecknades totalt 61 aktier med stöd av optionsrätterna. Teckningspriset per aktie uppgick till 22,18 euro.

Aktieteckningen, som innebär en höjning av aktiekapitalet om totalt 61,00 euro, har registrerats hos det finska handelsregistret den 8 augusti 2007. Till följd av höjningen uppgår TietoEnators aktiekapital till 75.841.523 euro och det totala antalet aktier till 73.958.173.

De tecknade aktierna berättigar till aktieägarrättigheter från och med registreringsdagen den 8 augusti 2007. Aktierna upptas för handel på Helsingfors Börs huvudlista tillsammans med befintliga aktier den 8 augusti 2007 eller i anslutning till denna dag.


TIETOENATOR ABP

DISTRIBUTION
Helsingfors Börs
Stockholmsbörsen
Centrala media