Aktiespararna

Aktiespararna kräver blankningsinformation

Pressmeddelande   •   Apr 09, 2009 17:17 CEST

Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, skriver i ett brev till Finansinspektionen att Sverige borde, som USA, förbereda sig för att kunna begränsa bland annat blankningar i oroliga marknadslägen.

Blankning innebär att man säljer lånade aktier i förväntan om en kursnedgång. Offensiv blankning anses ha starkt bidragit till kursfallet i samband med Swedbanks emission och blankning förekom även i stor utsträckning vid SEB:s och Nordeas emissioner.

För att kunna göra en blankningsförsäljning krävs att säljaren lånar aktierna i marknaden. Aktielån har numera en stor omfattning och är en viktig inkomst för många institutioner. Nuvarande rutiner innebär att börsen efter varje dag får rapport om nettoförändringen av utestående aktielån. Siffrorna sammanställs sedan i en veckorapport på börsens hemsida.

För att kunna bedöma om blankning generellt hotar stabiliteten på marknaden eller om den i vissa situationer kan innebära extra risker krävs en bättre rapportering av aktielånen. Aktiespararna vill se en daglig rapportering av inte bara utestående volym aktielån, utan även bruttot av under dagen utfärdade respektive inlösta lån. Informationen bör löpande läggas ut på börsens hemsida och gå vidare till Finansinspektionen som underlag för eventuell åtgärd.

Aktiespararna har tidigare väckt denna fråga men begär nu formellt att Finansinspektionen snarast ska utfärda regler för en snabbare och bättre rapportering till marknaden av aktielånen. Finansinspektionen får då även ett nödvändigt dataunderlag för att vid behov snabbt kunna agera om blankningar skulle hota stabiliteten i marknaden.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm den 9 april 2009

Günther Mårder

Tillförordnad verkställande direktör

För ytterligare information vänligen kontakta:

Leif Vindevåg, tfn: 08-50 65 15 07 eller 0700-61 28 25.