Aktiespararna

Aktiespararna rekommenderar budet på Custos

Pressmeddelande   •   Nov 28, 2006 10:51 CET

Aktiespararna anser, mot bakgrund av att budkursen prisar in kraftiga marginalförbättringar och en fortsatt mycket positiv omsättningstillväxt, att budet är skäligt.

SPX Corporation (SPX) erbjuder aktieägarna i Custos 78 kronor kontant för varje aktie i Custos. Anmälningsperioden löper till och med den 1 december 2006.

Fem av Custos styrelseledamöter, som tillsammans kontrollerar 54,5 procent av kapital och röster i Custos, har förklarat att de accepterar erbjudandet. Custos styrelse rekommenderar erbjudandet även om man inte utesluter att, om att Custos förblir ett självständigt bolag, den långsiktiga aktiekursen kan komma att överstiga budkursen. Styrelsen menar dock att Custos skulle påverkas positivt av en sammanslagning med en större organisation som SPX.

Budet innebär en budpremie om ca 12 procent den sista handelsdagen innan offentliggörandet den 8 november. Aktiespararna anser, mot bakgrund av att budkursen prisar in kraftiga marginalförbättringar och en fortsatt mycket positiv omsättningstillväxt, att budet är skäligt. Aktiespararna rekommenderar därför sina medlemmar att acceptera erbjudandet.

Det är för övrigt oacceptabelt att SPX, i prospektet som är riktat till Custos aktieägare, hotar med avnotering och fusion, oberoende av anslutningsgrad till budet.

Det är anmärkningsvärt att Custos styrelse, genom att sluta ett exklusivitetsavtal, egenmäktigt har vidtagit försvarsåtgärder mot konkurrerande bud, trots att sådana åtgärder måste godkännas av bolagsstämman.

En styrelseledamot bör inte handlägga en fråga om avtal mellan bolaget och en tredje man om ledamoten har ett väsentligt intresse som kan strida mot bolagets intressen. Mot bakgrund av att ledamöterna i Custos styrelse äger 54 procent av bolaget, frångår Custos styrelse denna princip när man ingår ett kostnadsersättningsavtal om bolagets skyldighet att ersätta SPX för uppköpskostnader.


SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 27 november 2006


Sten Trolle
Ordförande

Elisabeth Tandan
Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer kontakta:
Gunnar Ek
telefon 0705-74 37 14