Aktiespararna

Aktiespararna rekommenderar inte budet på Cybercom

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 16:05 CET

JCE erbjuder aktieägarna i Cybercom 38 kronor kontant för varje aktie i Cybercom. Vid budtillfället ägde JCE 14,5% av aktier och röster i Cybercom. Därtill ägde huvudägaren i JCE, Christer Ericsson, enskilt och tillsammans med familj, sammanlagt 22,5 procent i Cybercom.

Cybercoms styrelse har meddelat att man kommer att komma med ett utlåtande om budet den 10 november 2006. Anmälningsperioden löper till och med den 21 november 2006.

JCE menar att Cybercom har ett behov av att hitta en industriell partner och att Semcon är en god sådan. JCE har också lagt ett bud på Semcon. Buden på Cybercom och Semcon är villkorade av varandra.

Budet innebär en budpremie om ca 3,8 procent tre dagar innan offentliggörandet den 2 oktober 2006. Aktiespararna anser att budet är snålt med utgångspunkt ifrån den starka delårsrapport som Cybercom offentliggjorde den 18 oktober 2006. Aktiespararna rekommenderar därför sina medlemmar att inte acceptera erbjudandet.

Det är för övrigt oacceptabelt att JCE Group, i prospektet som är riktat till Cybercoms aktieägare, hotar med avnotering och fusion.


SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 9 november 2006


Sten Trolle Elisabeth Tandan
Ordförande Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer
kontakta Gunnar Ek
tel. 08-50 65 15 00 alt. 070-574 37 14