Aktiespararna

Aktiespararna rekommenderar inte budet på Semcon

Pressmeddelande   •   Nov 09, 2006 16:05 CET

JCE erbjuder aktieägarna i Semcon 65 kronor kontant för varje aktie i Semcon. Vid budtillfället ägde JCE inga aktier i Semcon.

Semcons styrelse har meddelat att man kommer att uttrycka sin rekommendation till Semcons aktieägare avseende budet omkring den 14 november 2006. Anmälningsperioden löper till och med den 21 november 2006.

JCE menar att Semcon har ett behov av att hitta en industriell partner och att Cybercom är en god sådan. JCE har också lagt ett bud på Cybercom. Buden på Semcon och Cybercom är villkorade av varandra.

Budet innebär en budpremie om ca 12,6 procent tre dagar innan offentliggörandet den 2 oktober 2006. Semcons styrelse har blivit kontaktad av ytterligare intressenter efter att budet från JCE lämnats. Aktiespararna anser att budet är snålt och rekommenderar därför sina medlemmar att inte acceptera erbjudandet.

Det är för övrigt oacceptabelt att JCE Group, i prospektet som är riktat till Semcons aktieägare, hotar med avnotering och fusion.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 9 november 2006


Sten Trolle Elisabeth Tandan
Ordförande Verkställande direktör

För ytterligare kommentarer
kontakta Gunnar Ek
tel. 08-50 65 15 00 alt. 070-574 37 14