Aktiespararna

Aktiespararna rekommenderar inte budet på TradeDoubler

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2007 13:09 CET

Förbundets ställningstagande grundar sig främst i att kontanterbjudandet understiger börskursen, men Aktiespararna är även kritiska till budprocessens utformning.

 

AOL Holdings AB (AOL) erbjuder aktieägarna i TradeDoubler 215 kronor kontant för varje aktie i TradeDoubler. Anmälningsperioden löper till och med den 28 februari 2007, men kan komma att förlängas. Budet innebär en budpremie om ca 9 procent den sista handelsdagen innan offentliggörandet den 12 januari.

TradeDoublers styrelse har enhälligt rekommenderat aktieägarna att anta budet. Styrelsen har brustit genom att inte presentera ett stand-alone alternativ i prospektet, vilket är nödvändigt för att aktieägare ska kunna göra en komplett utvärdering av budet.

Storägaren Alecta avvisar erbjudandet. Budet understiger den aktiekurs som TradeDoubler handlas till på Stockholmsbörsen. Aktiespararna rekommenderar inte budet då börskursen överstiger det erlagda kontanterbjudandet.

Det är för övrigt oacceptabelt att AOL, i prospektet som är riktat till TradeDoublers aktieägare, hotar med avnotering och fusion.

Det är anmärkningsvärt att TradeDoublers styrelse, genom att sluta ett avtal med AOL egenmäktigt har vidtagit försvarsåtgärder mot konkurrerande bud, trots att sådana åtgärder måste godkännas av bolagsstämman. Detta avtal avhänder styrelsen den rätt som svensk lag ger styrelsen att söka efter alternativa erbjudanden. Aktiespararna ifrågasätter om detta handlande är förenligt med god sed vid uppköpserbjudanden på aktiemarknaden.


SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 21 februari 2007


Sten Trolle Elisabeth Tandan
Ordförande Verkställande Direktör

För ytterligare kommentarer
kontakta: Gunnar Ek
tel. 08-50 65 15 00 alt. 0705-74 37 14