Aktiespararna

Aktiespararna säger fortsatt nej till Netonnet-budet från Waldir

Pressmeddelande   •   Feb 24, 2011 13:49 CET

Netonnets styrelse byter fot och väljer nu att rekommendera aktieägarna att överväga Waldirs budpliktsbud. Detta efter beskedet att två storägare, Netonnets båda grundare, varav en är bolagets VD och styrelseledamot, beslutat att acceptera Waldirs erbjudande och sedan Netonnets styrelse misslyckats med att iscensätta en budstrid. Aktiespararna står dock fast vid sin rekommendation att inte anta budet.

Ett budpliktsbud öppnar möjlighet för minoritetsaktieägare att kliva av sin investering i händelse av ett stort ägarskifte. Waldirs ökade ägande i Netonnet skapar å ena sidan osäkerhet eftersom Waldir, som har starka kopplingar till konkurrenten Siba, uppger att placeringen i Netonnet är en finansiell placering utan några andra avsikter. Å andra sidan kan Waldirs finansiella styrka vara en tillgång för Netonnet som måste övervintra under en tid då marknadsklimatet på hemelektronikmarknaden är bistert.

Styrelsen och VD i Netonnet har i samband med budet agerat med motiv som är oklara, vilket skadat förtroendet för Netonnet på aktiemarknaden. Detta agerande har märkbart påverkat värderingen av Netonnet-aktien.

Aktiespararna gör, trots allt, fortsatt bedömningen att alternativet att stanna kvar som minoritetsaktieägare i Netonnet är attraktivt i förhållande till det mycket ofördelaktiga alternativet att sälja till Waldir till ett pris som inte motsvarar Netonnets långsiktiga värde.

Den redan ansträngda likviditeten i aktien påverkas inte nämnvärt av det faktum att två huvudägare accepterar budet. Då Waldirs investering i Netonnet är av finansiell karaktär förutsätter Aktiespararna att det ska finnas handel i aktien på en marknadsplats i det fall budet ratas av ett betydande antal aktieägare.

– Waldirs bud är helt enkelt för lågt. Turerna kring det här budet saknar för övrigt motstycke, säger Günther Mårder, VD för Aktiespararna.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 24 februari 2011

Günther Mårder
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor

För ytterligare kommentarer kontakta:
Günther Mårder, tfn: 0704-36 21 44 eller
Åsa Wesshagen tfn: 076-280 6091