Aktiespararna

Aktiespararna säger ja till Alfa Lavals bud på Munters

Pressmeddelande   •   Okt 08, 2010 10:25 CEST

Aktiespararna anser att Alfa Lavals kontantbud på Munters på 75 kronor är finansiellt skäligt. Men så länge Muntersaktien handlas till högre kurser än budet bör medlemmarna överväga att sälja sina Muntersaktier på börsen.

– Det faktum att det enbart är ett kontantbud hindrar de aktieägare som accepterar bud från ett fortsatt ägande i ett sammanslaget bolag. Ett aktiealternativ hade därför varit att föredra. Man kan också undra om Alfa Laval medvetet tonat ner synergiernas storlek för att ett kontantbud ska framstå som mer attraktivt, säger Aktiespararnas VD Günther Mårder.

Det finns även ett konkurrerande bud om 73 kronor från Nordic Capital. Alfa Lavals styrelse, som utvärderat samtliga bud, rekommenderar Alfa Lavals bud. Aktiespararna rekommenderar de medlemmar som accepterat Nordic Capitals bud på 73 kronor att återkalla sin accept omgående.

De av Munters aktieägare som tidigare accepterat Alfa Lavals bud på 68 kronor kan ligga kvar med sin accept eftersom de får tillgodogöra sig Alfa Lavals nya bud på 75 kronor.

– Budstriden har även bjudit på något som väcker frågor för framtiden, nämligen det kostnadstäckningsavtal som Munters träffat med Nordic Capital. Avtalet innebär att Nordic Capital kan få upp till 12,5 miljoner kronor om dess bud inte går igenom. Det finns all anledning att fundera över vilka konsekvenser denna typ av avtal kan föda om det får fotfäste i Sverige, säger Günther Mårder.

Sista dagen att acceptera Alfa Lavals bud är, vid offentliggörande av detta pressmeddelande, den 15 oktober. Acceptperioden för det konkurrerande budet från Nordic Capital sträcker sig till den 21 oktober.

– Det är en mycket ovanlig situation att det sista lagda och högsta budet inte sträcker sig längre fram i tiden, det skapar onödig förvirring. Vi har bett Alfa Laval att förlänga sitt bud, men än så länge har det inte skett, avslutar Günther Mårder.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 8 oktober 2010

Günther Mårder
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor

För ytterligare kommentarer kontakta:
Günther Mårder, tfn: 0704-36 21 44
Åsa Wesshagen, tfn: 08-50 65 15 13