Aktiespararna

Aktiespararna säger ja till budet på Modul 1 Data

Pressmeddelande   •   Nov 22, 2010 12:58 CET

Aktiespararna anser att Softronics bud på Modul 1 Data är finansiellt skäligt och skapar möjligheter för bolagen att nå gemensamma fördelar tillsammans. Aktiespararna rekommenderar därför sina medlemmar att acceptera budet.

Budet är ett kombinerat bud där Softronic för 20 aktier i Modul 1 Data erbjuder 1 aktie i Softronic samt 9,50 kronor kontant. Den aktieägare som sammanlagt har 10 000 aktier eller färre kan i stället välja kontantalternativet, det vill säga 0,83 kronor per aktie.

Modul 1 Datas styrelse rekommenderar aktieägarna att anta budet, med hänvisning till att man anser budet finansiellt skäligt och till de fördelar en sammanslagning ger bolagen.

Aktiespararna uppmanar de som accepterar budet att noga observera de skattemässiga konsekvenserna av å ena sidan det kombinerade budet och å andra sidan kontantalternativet. Uppköpsprospektets beskrivning av de skattemässiga konsekvenserna av det kombinerade budet är otydligt. Aktiespararna uppmanar de aktieägare som vill få skattekonsekvenserna beskrivna för sig att kontakta Softronic eller dess rådgivare Erik Penser Fondkommission.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 22 november 2010

Günther Mårder
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor

För ytterligare kommentarer kontakta:
Åsa Wesshagen, tfn: 08-50 65 15 13