Aktiespararna

Aktiespararna säger ja till budet på Servage

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2013 08:00 CET

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att anta det bud som Oniva Online Group (f.d. Getupdated) har lagt på aktierna i Servage. Erbjudandet innebär en betydande premie och möjligheterna till samordningsfördelar är därtill goda.

Aktieägare i Servage erbjuds 35 aktier i Oniva Online Group för varje aktie i Servage. Acceptperioden löper till och med den 15 mars.

Vid offentliggörandet av budet ägde Oniva Online Group cirka 30 procent av Servage. Då Servages två största ägare efter Oniva, med tillsammans cirka 25 procent av aktierna, ovillkorligen förbundit sig att acceptera budet, kommer Onivas ägarandel i Servage att uppgå till över 55 procent.

Det bör observeras att erbjudandet saknar villkor om anslutningsgrad. Det innebär att Oniva Online Group kommer att förvärva de aktier som lämnas in i erbjudandet, oavsett hur många aktieägare som accepterar budet.

Budkommittén inom styrelsen för Servage rekommenderar aktieägarna att anta budet.

Aktiespararna anser att det föreslagna samgåendet mellan bolagen är industriellt riktigt med goda möjligheter till samordningsvinster såväl på intäkts- som på kostnadssidan. Erbjudet pris innebär en betydande premie och vi delar budkommitténs uppfattning att erbjudandet är finansiellt skäligt.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 22 februari 2013

Carl Rosén
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor

För ytterligare kommentarer kontakta:
Åsa Wesshagen, tfn: 076-280 60 91