Aktiespararna

Aktiespararna säger ja till budet på Ticket

Pressmeddelande   •   Feb 26, 2010 09:25 CET

Aktiespararna anser att det bud Braganza lagt på Ticket är rimligt mot bakgrund av de risker och osäkerheter som finns i verksamheten. Förbundet rekommenderar därför sina medlemmar att anta erbjudandet.

Braganza har lagt ett så kallat budpliktsbud på aktierna i Ticket. Braganza ägde den 22 februari 63,3 procent av kapital och röster i Ticket. I budet erbjuds aktieägarna i Ticket kontant 7,60 kronor per aktie. Sista dag att acceptera budet är den 8 mars.

Ticket är verksamt i en bransch där konkurrensen är hård och marginalerna låga. Bolaget gjorde kraftiga förluster såväl 2008 som 2009. Utifrån de förväntningar man kan ha om den framtida vinstutvecklingen och med de risker och osäkerheter som finns i verksamheten, finner vi att det erbjudna priset är rimligt.

Aktiespararna gör därmed en annan bedömning än HQ Bank, som i ett oberoende värderingsutlåtande kommer fram till att budet inte kan anses finansiellt skäligt.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 26 februari 2010

Günther Mårder
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor

För ytterligare kommentarer kontakta:
Åsa Wesshagen, tfn: 076-280 60 91