Aktiespararna

Aktiespararna säger ja till budet på Travelpartner

Pressmeddelande   •   Okt 06, 2010 11:12 CEST

Aktiespararna anser att eTRAVELi:s bud på Travelpartner är i underkant vad avser såväl erbjuden premie som fundamentalt värde. Trots det väljer förbundet att rekommendera medlemmarna att acceptera budet på grund av att en så stor del (65,6 procent) av bolagets ägare har förbundit sig att anta budet.

eTRAVELi (ägt av Segulah och företagsledningen i eTRAVELi) erbjuder 28 kronor kontant per aktie i TravelPartner, vilket motsvarar en premie på 18 procent relativt genomsnittskursen under de 10 dagar som föregick budet.

Ägare motsvarande 65,6 procent har lovat acceptera budet såtillvida inte ett nytt bud presenteras som är 15 procent högre än det nu liggande budet. Vidare har styrelsens ende oberoende ledamot rekommenderat ägarna att acceptera budet från eTRAVELi. Sista dag acceptera budet är den 12 oktober.

Efter många år av förluster har Travelpartner de senaste åren uppvisat en stark tillväxt och vinstutveckling. Den internetbaserade resebyråverksamheten erbjuder fortsatt tillväxtpotential men också utmaningar i form av ökad konkurrens. Erbjudet pris innebär en premie ovanpå den mycket starka kursökningen de två senaste åren. Den goda resultatutvecklingen och den framtida potentialen, inte minst i det nyligen genomförda förvärvet av MrOrange, skulle kunna motivera ett än högre pris. Mot bakgrund av att en så stor del av bolagets ägare redan har bundit sig för budet väljer emellertid Aktiespararna att rekommendera sina medlemmar att acceptera erbjudandet.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 6 oktober 2010

Günther Mårder
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor

För ytterligare kommentarer kontakta:
Åsa Wesshagen, tfn: 08-50 65 15 13