Aktiespararna

Aktiespararna säger ja till det höjda budet på Q-med

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2011 14:24 CET

Aktiespararna var tidigare i år först ut med att förkasta Galdermas bud på Q-med. Galderma valde därefter att höja budet med drygt 5 procent till 79 kronor per aktie. Aktiespararna rekommenderar nu sina medlemmar att anta budet.

– Självklart välkomnar vi det högre budet, även om ökningen är i underkant för vad som kan anses som finansiellt skäligt. Den utveckling som bolaget uppvisat och den stora post likvida medel som finns i bolagets balansräkning motiverar otvivelaktigt en hög värdering av bolagets aktier, säger Günther Mårder, Aktiespararnas VD.

Trots det väljer Aktiespararna att rekommendera sina medlemmar att anta det höjda budet eftersom aktieägare representerande 77,8 procent, enligt Galderma, nu accepterat eller förbundit sig att acceptera budet. Aktiespararna ser ytterligare en höjning av budet som osannolik. Noteras kan också att börsen som helhet fallit under perioden efter det att budet lades, vilket ökar det relativa värdet av budet.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 16 februari 2011

Günther Mårder
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor

För ytterligare kommentarer kontakta:
Åsa Wesshagen, tfn: 076-280 60 91