Aktiespararna

Aktiespararna säger ja till det reviderade budet på 1,618 Strict

Pressmeddelande   •   Jun 20, 2011 14:47 CESTAktiespararna rekommenderar sina medlemmar att anta det höjda bud som moderbolaget, Nygren Invest, har lagt på det Aktietorgslistade 1,618 Strict.

Budgivaren har lagt ett så kallat budpliktsbud och erbjuder 0,15 kronor kontant. Sista dagen att acceptera budet var ursprungligen den 27 juni 2011, men har nu flyttats fram till den 10 juli 2011.

Budet är, sedan den budhöjning som meddelats idag - den 20 juni, väl i linje med rådande aktiekurs vid det ursprungliga budets offentliggörande. Aktiespararna bedömer att budet är rimligt, med beaktande av bolagets nuvarande skuldbörda och framtida potential.

1,618 Stricts styrelseordförande, som på grund av beroendeställning för den övriga styrelsen, ensam uttalar sig gällande budets skälighet, rekommenderar 1,618 Stricts aktieägare att acceptera det reviderade budet på 15 öre per aktie. Styrelsens ordförande har tidigare avrått ägarna från att acceptera det då gällande budet på 5 öre, bland annat med åberopande av en oberoende så kallad fairness opinion som gjort gällande att det budpriset inte var tillräckligt i ett finansiellt perspektiv.

Aktiespararna vill för övrigt i detta sammanhang särskilt betona vikten av att det finns oberoende styrelseledamöter vid budsituationer.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 20 juni 2011

Günther Mårder
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor

För ytterligare kommentarer kontakta:
Åsa Wesshagen, tfn: 076-280 60 91