Aktiespararna

Aktiespararna säger ja till Wise bud på Resurs Bemanning

Pressmeddelande   •   Mar 02, 2012 08:30 CET

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att anta budet på Resurs Bemanning CNC. Delar av betalningen sker med hjälp av aktier i Wise som under senare år har visat en god lönsamhet. Budpremien var redan vid budets offentliggörande generös och budet har, i och med den kursökning som skett i Wise alltsedan dess, blivit än mer attraktivt. Det finns klara samordningsfördelar mellan bolagen, vilket långsiktigt gynnar båda ägargrupperingar.

Vederlaget lämnas i två delar:

1)    En aktie i Wise

2)    Antingen 2,40 kontant eller 2,40 i form av ett förlagsbevis

De aktieägare som väljer att ta delar av betalningen i form av ett förlagsbevis bör känna till att förlagsbeviset löper med en ränta om 5 procent under perioden 2012-05-01 - 2013-04-30. Lånet förfaller till betalning den 30 april 2013.

Wise avser inte ordna någon handel i förlagsbevisen.Wise kontrollerar genom så kallade ”villkorade förbindelser” 70 procent av aktierna och 83,5 procent av rösterna i Resurs Bemanning.

Accepttiden löper fram till och med den 15 mars.

”Det här är ett bra bud. Men många aktieägare i Resurs Bemanning kommer att tycka det är svårt att veta om de ska välja att ta betalt kontant eller genom förlagsbevis. Frågan är om man vill ha pengarna i handen nu eller senare.”, konstaterar Günther Mårder, VD för Aktiespararna. 

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm den 2 mars 2012

Günther Mårder

Verkställande direktör


Åsa Wesshagen

Ansvarig för bolagsfrågor


För ytterligare kommentarer kontakta:

Åsa Wesshagen, tfn: 
076-280 60 91