Aktiespararna

Aktiespararna säger nej till Brohuvudets:s budpliktsbud på Followit

Pressmeddelande   •   Aug 24, 2012 08:18 CEST

Brohuvudet har lagt ett så kallat budpliktsbud på Followit värt 24 öre per aktie. Aktiespararna anser inte att budet är finansiellt skäligt. Det är mer attraktivt att stanna kvar som minoritetsaktieägare i Followit än att sälja till Brohuvudet till ett pris som inte reflekterar Followits långsiktiga potential. Aktiespararna rekommenderar således, trots den risk som föreligger till följd av den mycket låga likviditeten i aktien, sina medlemmar att inte acceptera erbjudandet.

”Ett lågt intresse från de mindre ägarna i den nyligen genomförda emissionen har lyckligtvis inte skadat Followit, eftersom bolaget fick in de pengar som behövdes genom att några av de stora ägarna tecknade mer än sin andel. Followit är idag därmed finansiellt starkare än före emissionen och bolagets ledning kan fokusera på produktionsförbättringar och kostnadsrationaliseringar, vilket skapar en intressant potential för vinstförbättringar. Brohuvudets budpliktsbud är mot den bakgrunden helt enkelt för lågt.” säger Carl Johan Högbom, tillförordnad VD för Aktiespararna.

Brohuvudet äger 49,9% av röster och aktier i Followit. Gränsen för budplikt passerades i samband med nyemissionen, vilket föranledde ett bud på resterande aktier. Acceptperioden för budet löper till och med den 31 augusti.

Budpriset motsvarar emissionskursen i den nyligen avslutade företrädesemissionen. Aktieägare som köpt aktier i emissionen till 24 öre erbjuds med andra ord sälja tillbaka de i emissionen införskaffade aktierna till samma pris.

Followits styrelse rekommenderar aktieägarna att anta budpliktsbudet. BeQuoted, som avgett ett utlåtande till Followits styrelse gällande skäligheten i erbjudandet, anser inte att villkoren för erbjudandet är skäliga ur ett finansiellt perspektiv.

Aktiespararna förutsätter att det ska finnas handel i aktien på en marknadsplats i det fall budet ratas av ett betydande antal aktieägare och att Brohuvudet som huvudägare i Followit således kommer att verka för en fortsatt listning.

Viktigt att notera är att erbjudandet inte är villkorat av någon förutbestämd acceptansgrad.

SVERIGES   AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
  Stockholm den 24 augusti 2012


  Carl Johan Högbom
  Tillförordnad verkställande direktör
 
  Åsa Wesshagen
  Ansvarig för bolagsfrågor
 
  För ytterligare kommentarer kontakta:

Åsa Wesshagen tfn: 076-280 609                                    

www.aktiespararna.se/press