Aktiespararna

Aktiespararna säger nej till budet på Fosema

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 16:30 CET

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att inte anta det bud som Brinova lagt på Fosema. Anledningen är dels att budet strider mot principen om likabehandling och dels att budpriset inte motsvarar det underliggande värdet i Fosema.

Börsnoterade Brinova har lagt ett bud på aktierna i Fastighets AB Fosema. I budet erbjuds huvudägarna (som har cirka 90 procent av ägandet) aktier i Brinova som betalning för aktierna i Fosema. Övriga aktieägare erbjuds 35 kronor kontant för varje B-aktie i Fosema. Sista dag att acceptera budet är den 15 januari.
 
Aktiespararna anser att frågan om likabehandling vid uppköp är central (även när det, som i detta fall, inte är ett formellt lagkrav) och invänder därför starkt mot att inte samtliga aktieägare erbjuds alternativet att ta Brinovaaktier som ersättning för sina Fosemaaktier. Vidare anser Aktiespararna att erbjudet pris inte fullt ut motsvarar det underliggande värdet i Fosema, där egna kapitalet enligt senaste årsredovisningen uppgår till cirka 46,50 kronor per aktie.

Mot bakgrund av dessa skäl rekommenderar Aktiespararna sina medlemmar att inte anta erbjudandet, utan i stället avvakta möjligheten till ett bättre bud eller ett mer fördelaktigt utfall av en tvångsinlösen.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 11 januari 2010

Günther Mårder
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor

För ytterligare kommentarer kontakta:
Åsa Wesshagen, tfn: 076-280 60 91

Läs mer på www.aktiespararna.se