Aktiespararna

Aktiespararna säger nej till budet på Ledstiernan

Pressmeddelande   •   Jan 27, 2010 16:23 CET

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att inte anta det bud som lagts på Ledstiernan. Anledningen är att budpriset inte motsvarar det underliggande värdet i Ledstiernan.

Thuban AB har lagt ett bud på aktierna i Ledstiernan AB. Thuban och dess ägare kontrollerade före budet 18,2 procent av aktierna i Ledstiernan. I budet erbjuds aktieägarna i Ledstiernan 36,50 kronor per aktie. Sista dag att acceptera budet är den 8 februari.

I den av styrelsen senast lämnade delårsrapporten för Ledstiernan anges bolagets substansvärde till 60,97 kronor per aktie. Aktiespararna anser att även om det erbjudna priset översteg aktuell kurs vid budtillfället med 24 procent, och även om viss rabatt är motiverad, är skillnaden mellan bud och angivet substansvärde i detta fall alldeles för stor för att accepteras.

Aktiespararna noterar vidare att fyra av bolagets fem styrelseledamöter funnit sig jäviga och att styrelsen avstått från att ge aktieägarna någon rekommendation om budet.

I samband med budet har Ledstiernan inhämtat ett oberoende värderingsutlåtande som säger att budet är finansiellt skäligt. Aktiespararna anser att ett sådant utlåtande bör redovisa förutsättningarna som ligger till grund för utlåtandet, alternativ till affären och långsiktiga prognoser samt redovisas för aktieägarna. Detta utlåtande lever inte upp till de kraven.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 27 januari 2010

Günther Mårder
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor