Aktiespararna

Aktiespararna säger nej till budet på Netonnet

Pressmeddelande   •   Feb 22, 2011 07:25 CET

Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att inte anta det bud som huvudägaren Waldir lagt på aktierna i Netonnet.

I slutet av december ökade Waldir sitt ägande i Netonnet så att budplikt utlöstes, varmed aktieägarna i Netonnet erbjöds 40,50 kronor per aktie. Sista acceptdag är den 1 mars.

Bolagets styrelse rekommenderar aktieägarna att inte anta budet. Styrelsen konstaterar att budpriset understiger aktuell börskurs och dessutom inte speglar Netonnets långsiktiga värde. Vidare kritiserar Netonnets styrelse huvudägaren Waldir för otydligheter i sina avsikter med ägandet.

Aktiespararna delar styrelsens uppfattning om budet. Enbart det faktum att budpriset understiger aktuell kurs är skäl nog att rekommendera förbundets medlemmar att inte anta erbjudandet. Netonnet verkar i en bransch utsatt för hård konkurrens, men har lyckats bygga en position inom näthandel och uppvisar stark försäljningstillväxt. Aktiespararna anser, även om lönsamheten är pressad, att budpriset inte speglar värdet i bolaget.

Netonnets styrelse slår fast att styrelsen utan dröjsmål kommer att ”inleda en process för att hitta en lösning som bättre tillgodoser bolagets och ägarnas intressen”.

– Det är anmärkningsvärt att styrelsen gör ett sådant uttalande och Aktiespararna kommer därför noga följa upp styrelsens initiativ, säger Günther Mårder, Aktiespararnas VD.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND
Stockholm den 22 februari 2011

Günther Mårder
Verkställande direktör

Åsa Wesshagen
Ansvarig för bolagsfrågor

För ytterligare kommentarer kontakta:
Günther Mårder, tfn: 0704-36 21 44