Aktiespararna

Aktiespararna säger nej till JCE:s bud på Semcon

Pressmeddelande   •   Apr 08, 2009 10:50 CEST

JCE har lagt ett så kallat budpliktsbud på Semcon värt 14 kronor per aktie. Aktiespararna anser inte att budet är finansiellt skäligt och rekommenderar därför sina medlemmar att inte acceptera erbjudandet.

JCE meddelade den 5 mars att bolaget köpt 115583 aktier i Semcon och att dess andel av rösterna och kapitalet i Semcon därefter uppgick till 30 procent av rösterna, vilket innebär att gränsen för budplikt passerats. Således lade JCE en vecka senare ett bud på resterande utestående aktier i Semcon. Erbjudandet innebär en premie på 8,7 procent jämfört med Semcons volymvägda genomsnittliga aktiekurs på NASDAQ OMX Stockholm under de tre senaste månaderna före budets offentliggörande.

Acceptperioden för budet löper från och med den 25 mars till och med den 24 april.

Semcons styrelse noterar att JCE:s bud har prissatts till den lägsta tänkbara nivå som reglerna medger och att det kan antas att budet inte är ett uttryck för vad budgivaren egentligen anser om Semcons värde. Styrelsen anser inte att priset i dagsläget återspeglar vad som vore ett rimligt marknadsvärde på hela bolaget. Av dessa skäl avråder styrelsen aktieägarna att acceptera erbjudandet.

En av storägarna, Skandia Liv, har tidigare meddelat att man inte kommer att accepterar JCE:s bud.

Aktiespararna delar styrelsens syn på budet och noterar att Skandia Liv tackat nej. Aktiespararna anser inte att budet är skäligt i ett finansiellt perspektiv och rekommenderar därför sina medlemmar att inte acceptera erbjudandet.

Viktigt att notera är att erbjudandet inte är villkorat av någon förutbestämd acceptansgrad.

SVERIGES AKTIESPARARES RIKSFÖRBUND

Stockholm den 8 april 2009

Günther Mårder

Tillförordnad verkställande direktör

Åsa Wesshagen

Tillförordnad chef för Intressebevakningen

För ytterligare kommentarer kontakta:

Åsa Wesshagen, tfn: 08-50 65 15 13 alt. 076-280 60 91