Aktiespararna

Aktiespararna välkomnar regeringens översyn av sparandeskatterna

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2008 15:19 CEST

Av budgetpropositionen för 2009 framgår att regeringen avser att påbörja ett arbete med att se över beskattningen av sparande med syfte att åstadkomma en enkel, neutral och effektiv beskattning. Sveriges Aktiesparares Riksförbund, Aktiespararna, är positivt till att regeringen äntligen på allvar lyfter upp sparandefrågorna i statsbudgeten.

- Det är mycket glädjande att regeringen ska se över Sveriges sparandeskatter. Sveriges sparandeskatter är destruktiva, orättvisa och diskriminerar det enskilda och långsiktiga aktieägandet, vilket är ett hot mot Sveriges ekonomiska utveckling, säger Elisabeth Tandan, Aktiespararnas VD.

Aktiespararnas förslag om Allemanskonton ska, enligt medieuppgifter, även utredas.

- Aktiespararna vill att regeringen inför Allemanskonton som kan erbjuda kapitalförsäkringens fördelar med enkel deklaration och årlig avkastningsskatt men där bland annat insatt kapital omfattas av investerarskyddet och insättningsgarantin, säger Peter Knutsson, chef för Aktiespararnas intressebevakning.

Skatt på enskilt ägande
I motsats till ett stort institutionellt ägande skapar många enskilda ägare en stabilitet i ägandet. Den svenska aktiebeskattningen kan därför inte vara högre än genomsnittet inom EU. Det svenska skattetrycket på ägande är nästan 3 gånger högre än genomsnittet inom EU.

- Aktiespararna förordar att det sker en total översyn av kapital- och sparandebeskattningen. Svenskt kapitals konkurrensraft måste förstärkas för att bibehålla ett starkt svenskt ägande och skapa långsiktig hög ekonomisk tillväxt, säger Elisabeth Tandan.

Bolagsskatten
I budgetpropositionen fastslås att bolagsskatten tillhör de skatter som betyder allra mest för tillväxten. Sänkningen från 28 till 26,3 procent är visserligen välkommen, men Aktiespararna anser att den inte är tillräcklig. För att Sverige ska få en konkurrenskraftig bolagsskatt måste den i vart fall sänkas till genomsnittet inom EU vilket är 24 procent (2008).


Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Stockholm den 22 september 2008

Elisabeth Tandan
Verkställande direktör

Peter Knutsson
Chef för Intressebevakningen