Leox Holding AB (publ)

Aktiespridning i Sverige AB går samman med Leox AB och bildar ny finansiell koncern

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 12:29 CET

Aktiespridning i Sverige AB (AIS) går samman med Leox AB i Helsingborg och bildar en ny finansiell koncern med inriktning på corporate finance, kapitalförvaltning och kapitalmarknadsinformation med därtill hörande verksamheter. Sammanslagningen förutsätter ett stämmobeslut i AIS och sammanslagningen väntas bli genomförd snarast möjligt därefter.

De sammanslagna bolagen kommer att arbeta med de verksamheter som idag finns i de båda bolagen dvs emissioner, ägarspridning, rådgivning till bolag inför notering eller listning samt analyser och information om aktiemarknaden för noterade/listade och onoterade bolag. Avsikten är också att utveckla och lägga till ett antal nya verksamheter.

Sammanslagningen innebär att AIS förvärvar Leox AB genom att AIS emitterar 15.001.830 aktier som utgör köpeskillingen. I samband med sammanslagningen föreslår styrelsen i AIS att stämman också stämplar om A-aktierna i AIS så att bolaget får ett aktieslag. Efter förvärvet kommer aktieägarna i Leox att äga 59 % och aktieägarna i AIS 41 % av bolaget. Efter omstruktureringen byter bolagen namn med varandra. AIS blir ett helägt dotterbolag till Leox AB.

Styrelsen föreslås få sex ledamöter, tre från vardera AIS och Leox. Förslag till styrelse: Styrelseordförande Michael Pålsson, vice ordförande Annica Forslund-Nilsson, och till ledamöter Stefan Nordström, Pontus Holmgren, Leif Öberg och Magnus Heinstedt. Stefan Nordström utses till VD och Magnus Heinstedt till vice VD i den nya koncernen. Huvudkontoret och sätet föreslås ligga i Helsingborg.

AIS har ingått en preliminär överenskommelse med delägarna till Derank Investment Services AB om att förvärva 100 % av bolaget. Avsikten är att ett avtal skall undertecknas under november-december. Derank bedriver idag en informations- och chatsajt, www.derank.se. Syftet med förvärvet är att inkorporera verksamheten med AIS dotterbolag Inofficiella Aktier AB som driver sajten www.inoff.nu. Inofficiella Aktier AB och Derank Investment Service AB kommer att vara del av Leox verksamhet.

Styrelsen för AIS avser att begära att aktien under en period avnoteras från Nordic MTF. Den exakta tidpunkten för avnoteringen kommer att offentliggöras vid ett senare tillfälle och efter samråd med NGM. Syftet med avnoteringen är bland annat att kunna omstrukturera bolagens verksamheter. En emission om max en miljon euro kommer att genomföras och riktas främst till nuvarande aktieägare i AIS och Leox AB. Efter omstruktureringen är avsikten att så snart som möjligt lista Leox AB (tid AIS) på NGM MTF. Tidpunkten för listning beror på genomförandet av omstruktureringen samt av listningsprocessen hos NGM. Bedömningen är att listning kan ske under mars 2011.

För beslut i ärendena hålls en extra stämma den 20 december 2010 enligt separat kallelse.

Aktiespridning i Sverige AB
Styrelsen

För information kontakta Magnus Heinstedt,
magnus@aktiespridning.se, tel 070 572 45 40.