AktieTorget

AktieTorget: 197/09

Pressmeddelande   •   Dec 02, 2009 09:30 CET

Rensning av orderböcker inför bytet till handelspost ett (1)

For an English version of this market notice, please see the attached document

Som meddelandes tidigare i marknadsmeddelande 194/09, kommer AktieTorget från och med den 7 december 2009 att införa handelspost ett (1) på samtliga listade värdepapper på AktieTorget.

Med anledning av detta kommer orderböcker i samtliga värdepapper på AktieTorget att rensas efter marknadens stängning fredagen den 4 december.

För en lista över samtliga värdepapper på AktieTorget klicka på följande länk:

http://www.aktietorget.se/InvestorCompanyInstruments.aspx
Stockholm den 2 december 2009.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se