AktieTorget

AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 20/10 - Information gällande företrädesemissionen i Wiking Mineral AB

Pressmeddelande   •   Jan 21, 2010 08:33 CET

For an English version of this market notice, please see the attached document

Sista dag för handel med Wiking Mineral AB aktie (WIKM med ISIN-kod SE0001659756) före avskiljande av uniträtter är den 21 januari 2010.

Den 22 januari 2010 handlas aktien utan uniträtt.

Avstämningsdag är den 26 januari 2010.

De som på avstämningsdagen den 26 januari 2010 är aktieägare i Wiking Mineral AB (publ) har rätt att delta med företräde i emissionen. Aktieägare i Wiking Mineral erhåller en (1) uniträtt för en (1) aktie de innehar i bolaget. För förvärv av en (1) unit erfordras en (1) uniträtt. En (1) uniträtt (WIKM UR) ger rätten att teckna en (1) ny unit till kursen 1,00 SEK .(N 1:1 à 1,00 SEK per unit).

Handel med uniträtter (WIKM UR) pågår den 3 februari - 16 februari 2010.

Teckningsperioden pågår den 3 februari - 19 februari 2010.

Handel i den betalda tecknade uniten (WIKM BTU) pågår från den 3 februari 2010 tills emissionen har registrerats hos Bolagsverket.
Varje unit, bestående av en (1) ny konvertibel 2010/2013 (WIKM KONV), emitteras till en kurs av 1,00 kronor (nominellt belopp). En (1) konvertibel kan konverteras till en (1) aktie (WIKM) till kursen 1,00 SEK, senast den 31 mars 2013. Konvertibeln löper med en årlig ränta på 4,00 procent.

Det finns 66 746 000 aktier i Wiking Mineral AB före denna emission.

Observera att orderboken kommer att rensas för det fall att avskiljandet av rätten har en effekt på aktiekursen som beräknas överstiga 10 procent (vilket ger en korr-faktor < 0,90) . Rensningen i orderboken sker i så fall den 21 januari 2010 mellan kl. 17.40 och 18.00 CET.

Stockholm den 20 januari 2010


För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se