AktieTorget

AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 206/10 - Information gällande ny företrädesemission i European Institute of Science AB

Pressmeddelande   •   Sep 07, 2010 13:18 CEST

For an English version of this market notice, please see the attached document

Styrelsen för European Institute of Science AB (EURI B) beslutade med stöd av årsstämmans beslut av 2010-05-11 om bemyndigande att genomföra en nyemission där fem gamla aktier berättigar till teckning av en ny aktie till kursen 1,00 SEK per aktie.
Sista dag för handel med aktien (EURI B) inklusive teckningsrätt är den 14 september 2010.
Första dag för handel exklusive teckningsrätt är den 15 september 2010.
Avstämningsdag är den 17 september 2010.
Teckningstiden är 24 september - 8 oktober 2010.

Varje gammal aktie ger en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter A eller B ger rätt att teckna en ny A- resp. B-aktie till kursen 1,00 SEK. (N 1:5 à 1,00 SEK).

Handel med teckningsrätter B (EURI TR B) sker 24 september - 5 oktober 2010.
Handel med Betald tecknad aktie (EURI BTA B) sker 24 september 2010 tills registrering hos Bolagsverket.

Bolagets aktiekapital ökar med högst 1 075 892 kronor genom emission av högst 132 000 A- respektive 943 892 B-aktier. (Idag finns 5 379 462 aktier varav 660 000 A-aktier). Antalet aktier i Bolaget kommer maximalt att öka till totalt 6 455 354 stycken.

Observera att orderboken kommer att rensas för det fall att avskiljandet av rätten har en effekt på aktiekursen som beräknas överstiga 10 procent (vilket ger en korr-faktor < 0,90). Rensningen i orderboken sker i så fall den 14 september 2010 mellan kl. 17.40 och 18.00 CET.
Stockholm den 7 september 2010.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se

Se hela nyheten i MS Word
See English version in MS Word