AktieTorget

AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 207/09

Pressmeddelande   •   Dec 15, 2009 15:35 CET

- Kompletterad - Information gällande företrädesemission i Relation & Brand AB

For an English version of this market notice, please see the attached document

Sista dag för handel med Relation & Brand AB B-aktie (RBAB B med ISIN-kod SE0001734450), före avskiljande av teckningsrätter i den förestående företrädesemissionen är den 15 december 2009.

Den 16 december 2009 handlas aktien utan teckningsrätt B.

Avstämningsdag är den 18 december 2009.

Aktieägarna som på avstämningsdagen den 18 december 2009 är registrerade aktieägare erhåller 1 teckningsrätt B (RBAB TR B) per gammal aktie.
En (1) teckningsrätt (RBAB TR B) ger rätten att teckna en (1) B-aktie till kursen 0,50 SEK. (N 1:1 à 0,50 SEK).

Handel med teckningsrätter (RBAB TR B) pågår den 23 december 2009 - 4 januari 2010.

Teckningsperioden pågår den 23 december - 8 januari 2010.

Handel med betalda tecknade B-aktier (RBAB BTA B) kommer att ske från och med den 23 december 2009 tills emissionen blivit registrerad hos Bolagsverket.

Antalet aktier före emissionen är 10 917 793

Erbjudandet omfattar högst 10 917 793 B-aktier.

Information om teckningsrätten:

Kortnamn  RBAB TR BISIN-kod  SE0003086909Order book ID  71830Handelspost  1Antal TR B  10 917 793Första handelsdag  23 december 2009Sista handelsdag  4 januari 2010

Information om den betalda tecknade aktien:

Kortnamn  RBAB BTA BISIN-kod  SE0003086917Order book ID  71831Kvotvärde  0,09 SEKHandelspost  1Handelsperiod  23 december 2009 tills registrering

Stockholm den 15 december 2009.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se