AktieTorget

AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 216/09 - Sista dag för handel med FastTV.net BTA den 30 december 2009

Pressmeddelande   •   Dec 30, 2009 15:17 CET

For an English version of this market notice, please see the attached document

FastTV.net AB betalda tecknade aktie (FATV BTA) handlas sista dagen före omvandling, till aktier den 30 december 2009.

FATV BTA avlistas den 4 januari 2010.
Stoppdagen/avstämningsdag är den 7 januari 2010.

De omvandlade nya aktierna finns på respektive VP-konto/depå den 11 januari 2010.

Antalet FATV BTA är 18 006 438. Efter omvandling från BTA uppgår det totala antalet aktier i FastTV.net AB till 21 007 511.

Kortnamn  FATV BTAISIN-kod  SE0002983932Order book ID  37470Antal BTA  18 006 438Sista handelsdag  30 december 2009Stoppdag/ Avstämningsdag  7 januari 2010

Stockholm den 30 december 2009

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se