AktieTorget

AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 237/10 - Uppdaterat antal aktier i Episurf Medical AB

Pressmeddelande   •   Nov 05, 2010 11:14 CET

For an English version of this market notice, please see the attached document

Episurf Medical AB (publ) som upptags till handel idag den 5 november 2010 har totalt 12 800 000 aktier, varav 8 181 489 är A-aktier.

Episurf Medical AB B-aktie med kortnamn är EPIS B och ISIN-koden är SE0003491562.

Bolaget har 4 618 511 listade B-aktier samt 8 181 489 icke listade A-aktier eller totalt 12 800 000 aktier.

Information om Episurf Medical B-aktie:


Kortnamn  EPIS BISIN-kod  SE0003491562Order book ID  78419Kvotvärde  0,05Antal aktier  12 800 000 (varav 8 181 489 olistade A-aktier)


Stockholm den 5 november 2010

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se