AktieTorget

AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 244/10 - Information gällande omvänd split i Alcaston Exploration AB (u.n.ä. till Arctic Gold AB)

Pressmeddelande   •   Nov 16, 2010 10:05 CET

For an English version of this market notice, please see the attached document

Alcaston Exploration AB aktien (ALCA) handlas efter omvänd split/sammanslagning av aktier (1:10) den 17 november 2010.

Sista dagen för handel före omvänd split/sammanläggning (1:10) är den 16 november 2010.

Bolagets aktier kommer efter sammanläggningen att ha ett kvotvärde på 2,00 kr (0,20 SEK). Antalet aktier kommer att minskas till 1/10 innebärande att antalet aktier från den 17 november 2010 kommer att vara 4 348 752 (43 487 520) aktier.
Observera att orderboken kommer att rensas för det fall att avskiljandet av rätten har en effekt på aktiekursen som beräknas överstiga 10 procent (vilket ger en korr-faktor < 0,90). Rensningen i orderboken sker i så fall den 16 november 2010 mellan kl. 17.40 och 18.00 CET.

Information om aktien:

Kortnamn  ALCAISIN-kod  SE0000697948Order book ID  67373Vilkor  1 ny aktie för 10 gamla aktierAntal aktier före sammanläggnig  4 348 752Nytt kvotvärde  2,00 SEK (0,20 SEK)Första dag handel efter omvänd split  17 november 2010


Stockholm den 16 november 2010.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se