AktieTorget

AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 33/09 - Handel efter omvänd split (1:200) i Railcare Group AB den 17 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 07, 2009 13:10 CEST

Railcare Group AB aktien (RAIL) handlas sista dagen före omvänd split (1:200) den 16 april 2009 med avstämningsdag den 21 april 2009.

Den 17 april 2009 handlas aktierna första dagen efter omvandlingen.

Nytt antal aktier 3 980 389 (799 077 846)
Kvotvärdet blir 2,00 SEK (0,01 SEK)
Handelsposten i Railcare Group AB ändras till 100 aktier (30 000) den 17 april 2009.

Kortnamn RAIL
ISIN-kod SE0002105601
Order book ID 43037
Villkor 1 ny aktie mot 200 gamla
Nytt kvotvärde 2,00 SEK (0,01)
Nytt antal aktier efter omv. split 3 980 389 (796 077 846)
Ny handelspost 100
Första handelsdag för omvandlad aktie 17 april 2009
Avstämningsdag 21 april 2009


Orderboken kommer att rensas efter handeln den 16 april 2009.

Stockholm den 7 april 2009

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se