AktieTorget

AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 39/09 - Aros Quality Group AB (AQ) handlas exkl. utdelning den 22 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 16:56 CEST

For an English version of this market notice, please see the attached document
På bolagsstämman i Aros Quality Group AB den 21 april 2009 skall beslut fattas om en utdelning på 1,10 SEK (styrelsens förslag) för verksamhetsåret 2008.

Sista dag för handel med aktien inklusive utdelning är den 21 april 2009.

Avstämningsdag är den 24 april 2009.
Kortnamn AQ
ISIN-kod SE0000772956
Order book ID 13236
Utdelning 1,10 SEK
Handelspost 100
Handel Ex utdelning 22 april 2009


Stockholm den 17 april 2009

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se