AktieTorget

AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 40/09 - Eurocon Consulting AB (EURO) handlas exkl. utdelning den 22 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 17, 2009 17:15 CEST

På bolagsstämman i Eurocon Consulting AB den 21 april 2009 skall beslut fattas om en utdelning på 1,10 SEK (styrelsens förslag) för verksamhetsåret 2008.

Sista dag för handel med aktien inklusive utdelning är den 21 april 2009.

Antal aktier 33 599 005.

Avstämningsdag är den 24 april 2009.
Kortnamn EURO
ISIN-kod SE0002222596
Order book ID 50689
Utdelning 0,09 SEK
Handelspost 2 000
Handel Ex utdelning 22 april 2009


Stockholm den 17 april 2009

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se