AktieTorget

AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 40/09 - Korrigering - Eurocon Consulting AB (EURO) handlas exkl. utdelning den 22 april 2009

Pressmeddelande   •   Apr 20, 2009 10:14 CEST

 

For an English version of this market notice, please see the attached document

På bolagsstämman i Eurocon Consulting AB den 21 april 2009 skall beslut fattas om en utdelning på 0,09 SEK (styrelsens förslag) för verksamhetsåret 2008.

Sista dag för handel med aktien inklusive utdelning är den 21 april 2009.

Antal aktier 33 599 005.

Avstämningsdag är den 24 april 2009.

Stockholm den 20 april 2009

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se