AktieTorget

AktieTorget: Marknadsmeddelande nr 44/09 - Information gällande företrädesemissionen i Tigran Technologies AB (kompletterad)

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 13:18 CEST

 

For an English version of this market notice, please see the attached document

Tigran Technologies AB aktien (TIGR) handlades sista dagen före avskiljande av uniträtter i den förestående nyemissionen tisdagen den 21 april 2009.

Den 22 april 2009 handlas aktien utan uniträtter (TIGR UR, ISINkod SE0002838052).
Avstämningsdag är den 24 april 2009.

För fyra (4) aktier i Tigran Technologies AB (TIGR) som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt (TIGR UR). Antalet aktier före emissionen är 131 384 565.
En (1) uniträtt ger rätten att teckna en (1) Unit, för 0,60 SEK per Unit.
(N 1:4 à 0,60 SEK).

Villkor:
En uniträtt ger rätt att teckna en Unit bestående av tre preferensaktier i bolaget och tre teckningsoptioner av serie 2009/2010. Teckningskursen är 0,60 kronor per Unit. Teckningsoptionerna av serie 2009/2010 emitteras utan vederlag. Var och en teckningsoption av serie 2009/2010 berättigar till teckning av en ny preferensaktie i bolaget under perioden från och med den 15 januari 2010 till och med den 31 januari 2010 till en teckningskurs om 0,30 kronor per preferensaktie. Avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 24 april 2009.
Teckning av Units sker under perioden från och med den 24 april 2009 till och med den 13 maj 2009.

Sista dag för handel i bolagets aktier inklusive rätt att delta i emissionen är den 21 april 2009. Aktierna handlas exklusive rätt att delta i emissionen från och med den 22 april 2009.

Handel med Uniträtter (TIGR UR med ISINkod SE0002838052) pågår 28 april - 8 maj 2009.

Teckningstid: 24 april - 13 maj 2009.

Handel med betalda tecknade Uniten (TIGR BTU, ISINkod SE0002838060) pågår perioden 28 april 2009 tills emissionen registrerats hos bolagsverket.

Information om Uniträtten:

Kortnamn TIGR UR
ISIN-kod SE0002838052
Order book ID 65634
Handelspost 5 000
Antal UR 32 846 141
Första handelsdag 28 april 2009
Sista handelsdag 8 maj 2009


Information om den betalda tecknade Uniten:

Kortnamn TIGR BTU
ISIN-kod SE0002838060
Order book ID 65635
Handelspost 5 000
Handelsperiod 28 april 2009 tills registrering


Stockholm den 22 april 2009.

För mer information, vänligen kontakta AktieTorget på telefon 08-545 03 800 eller via e-post marknadsmeddelanden@aktietorget.se